Disclaimer de online 123Kamagra.com

Disclaimer https://123kamagra.com

Het gebruiken van https://123kamagra.com dient telkens conform de rechten en plichten die op 123Kamagra.com in de disclaimer staan vermeld. 

Zodra je gebruik maakt van deze webshop erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

Werk je aan pers/media bericht over NPS stoffen en wil je jezelf een hoop tijd besparen? Wij van de FF1 Group specialisten in research chemicals waaronder 123Kamagra.com valt staan open voor een gesprek. 

Wat moet je weten voordat je Research chemicals koopt bij 123Kamagra.com

 • De koper dient voorafgaand een bestelling onderzoek uit te voeren en zichzelf te informeren op welke wijze de producten op 123Kamagra.com gebruikt dienen te worden en conform de gebruiksaanwijzingen welke vermeld staan bij de producten te onderzoeken. Aangezien 123Kamagra.com alles heeft gedaan om de koper voldoende te informeren over de gevaren en dat de producten enkel geschikt zijn voor onderzoeksdoeleinden, erkent 123Kamagra.com geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van de producten door de koper. 

 • De koper dient de instructies en veiligheidsvoorschriften die op 123Kamagra.com vermeld staan te volgen en te respecteren.

 • Alle informatie die op de categorie- en productpagina’s van 123Kamagra.com.nl vermeld is, is voornamelijk bedoeld voor legaal gebruik. 

 • Het gebruiken van de producten op onze webshop is geheel op eigen risico. 123Kamagra.com is hiervoor niet aansprakelijk!

 • De koper dient de producten van 123Kamagra.com niet voor eigen consumptie te gebruiken. 123Kamagra.com adviseert om de aangeschafte producten enkel als onderzoeksmiddel voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken. 

 • De koper dient rekening te houden met de mogelijke risico's en  gevaren van onze voor alleen onderzoeksdoeleinden producten. Hierdoor willen wij de koper adviseren om allereerst onze veiligheid schriften te lezen voordat de koper overgaat tot een aankoop. 

 • De koper dient de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

 • De producten zijn enkel bedoeld voor onderzoeksdoeleinden;

 • De producten dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden;

 • De producten dienen in een goed gesloten verpakking gehouden te worden;

 • De producten dienen in een droge omgeving (het liefst op kamertemperatuur) bewaard te worden;

 • De koper dient voor het openmaken van de chemicals eerst onze algemene voorwaarden en de veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen hebben.

De koper dient ook de NPS bijsluiter van de producten te lezen waarop de gevarenaanduiding/voorzorgsmaatregelen staan vermeld. 

Ook hier willen wij nogmaals benadrukken dat de

research chemicals enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt dienen te worden en zijn niet voor eigen consumptie bestemd.

Lees voor het kopen van onze producten onze algemene voorwaarden en veiligheidsvoorschriften.

Informatie op onze webshop

Zodra gebruikers op een webshop die valt onder de FF1 group een schending van de geldende wetgeving en/of de rechten van derden tegenkomen dit te melden bij onze privacy & control officer.  Passende maatregelen kunnen dan worden toegepast.

Verwerking persoonsgegevens 

De door jou achtergelaten informatie is noodzakelijk om een bestelling te voltooien en om een rekeningen op te stellen. Deze gegevens worden enkel daarvoor gebruikt en zullen niet buiten de FF1 Group gedeeld worden.